labservice

 • English (English)

دستگاه HbA1c

 • لطفا برای اطلاعات بیشتر با بخش فروش شرکت تماس حاصل نمائید
 • مشخصات عمومي دستگاه HbA1c
 • ( LPLC)کروماتوگرافی Gold Standard
 • دارای اتوسمپلر اتوماتیک با 20جایگاه نمونه و صفحه نمایشگر بزرگ
 • قابلیت انجام تست با 5میکرولیتر خون تام
 • قابلیت اندازه گیری در محدوده 3% -18% و خوانش هر تست در 6 دقیقه
 • کاربري فوق العاده راحت
 • قابلیت اندازه گیری در محدوده 3% -18% و خوانش هر تست در 6 دقیقه
 • کاربري فوق العاده راحت
 • پرتست ارزان قیمت
 • داراي پورتRS232 و قابليت اتصال به کامپيوتر
 • داراي 1000 حافظه داخلي دستگاه براي نمونه هاي مريض
 • دارای تاییدیه های مرجع سلامت و آزمایشگاه رفرانس، CE ,IVD ,ISO9001 ,ISO13485